Eventuell reklamasjon må framsettes snarlig etter leveranser.
Alf Hansen AS har salgspant i leverte varer inntil fullt oppgjør har funnet sted.